Kedai Kopi Apek

Home / Kedai Kopi Apek

Tempat wisata kuliner medan yang selanjutnya adalah Kedai Kopi Apek yang merupakan salah satu tempat favorit bagi para pencinta kopi. Banyak sekali para penggemar kopi yang datang ke tempat yang terletak di Jalan Hindu 37 ini, Kedai Kopi Apek merupakan tempat nongkrong medan yang sangat asyik jika di datangi bersama dengan teman dan sahabat. Bahkan Kedai Kopi Apek ini sangat legendaris dan sangat tua.

Kedai Kopi Apek ini sudah ada sejak tahun 1922 yang lalu, untuk proses pembuatan kopi di Kedai Kopi Apek ini sangat benar-benar di perhatikan, pasalnya dari pengaturan suhu air, pemilihan kopi dan bahkan hingga teknik pengadukannya juga sangat di perhatikan. Kopi andalan yang ada di Kedai Kopi Apek ini adalah kopi O yang mana merupakan sebuah kopi hitam tanpa menggunakan gula dan beberapa camilan bisa anda dapatkan di Kedai Kopi Apek ini.